1. VILKA VI ÄR

GREEN TECH CONCEPT AB, organisationsnummer 559115-0676, Långselevägen 10, 917 02 HÔGLAND. I enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s allmänna förordning om dataskydd, agerar vi som personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ansvarar därmed för när dina personuppgifter används av oss eller å våra vägnar. Detta gäller all verksamhet under GREEN TECH CONCEPT AB. Om du har några frågor angående denna policy, vänligen kontakta oss på info@greentechconcept.se.

2. VÅRT ÅTAGANDE

Din integritet är viktig för oss, och att säkerställa datasekretess utgör grunden för en pålitlig affärsrelation oss emellan. Vi tar din integritet på största allvar i alla åtaganden för vår verksamhet. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi kan komma att uppdatera denna policy och publicera justerad version på våra webbplatser. Denna version av policyn uppdaterades senast den 25:e maj 2018.

3. VILKEN INFORMATION VI BEHANDLAR

Vi behandlar de personuppgifter du förser oss med när du interagerar med oss, såsom när du skickar in dina uppgifter för att skapa ett kundkonto hos Green Tech Concept AB eller till exempel kontaktar oss med en fråga. Vissa uppgifter samlas in genom att vi registrerar hur du använder våra webbplatser eller applikationer. Detta görs genom att vi använder teknologier som cookies.

Observera att vi endast kommer att behandla relevant information som samlats in från dig för att förse dig med de uppgifter, produkter eller tjänster som du förväntar dig från oss. Du har kontroll över vilka personuppgifter vi behandlar. När du ombeds uppge personuppgifter kan du välja att avstå. Om du väljer att inte uppge personuppgifter som krävs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst kan det emellertid hända att vi inte kan tillhandahålla den produkten eller tjänsten till dig.

Personlig identifiering: ditt förnamn och efternamn, din roll på företaget, din e-postadress, telefonnummer, din underskrift, eventuellt personnummer (för enskild firma är organisationsnumret samma som ditt personnum-mer).

Kontaktuppgifter: ditt företags e-postadress, företagsadress, företags telefonnummer och annan liknande kontaktinformation såsom leveransadress.

Användarkontoinformation: datum när ditt konto öppnades, kundnummer, användarnamn, lösenord och säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Uppgifter som du anger när du ingår i ett avtal med oss som tjänste-/produktleverantör: information som krävs för att sköta vår affärsrelation.

Finansieringsuppgifter: de finansiella uppgifter du anger när du ansöker om ett kundkonto hos oss. Dessa uppgifter används för att utföra kreditbedömning baserat på uppgifter vi får från Upplysningscentralen (UC).

Köp: beställningar och köp du gör och uppgifter rörande priser du ber om. När du har ett konto hos oss kan vi även lagra information om köpvanor, köphistorik och eventuella oreglerade fakturor.

Platsuppgifter: information om plats för leverans och hantering av kontaktuppgifter kopplade till leveransadress. Dina interaktioner med oss: innehållet i brev, e-postmeddelanden, interaktion med vår live-chat på webben, meddelanden du skriver på våra Facebooksidor, telefonsamtal eller sms som du skickar till oss, såsom feedback, produktrecensioner eller frågor och information som du uppger till kundsupport. När du kontaktar oss kan till exempel telefonsamtal spelas in eller live-chatmeddelanden hanteras som en del av förbättringen av vår relation.

Övervakningskameror: Om du besöker någon av våra verksamheter kan du spelas in av någon av våra övervakningskameror. Vissa kameror hanteras direkt av oss medan andra hanteras av tredjepartsleverantörer.

4. VARFÖR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra vår affärsrelation med dig. Detta omfattar:

– Försäljning
– Kundundersökningar/förbättring av våra produkter och tjänster
– Marknadsföring och information
– Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter
– Tvister För mer information, se paragraferna nedan.

4.1 Försäljning

Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter för nedan angivna syften:

 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster: vi använder dina personuppgifter för insamling av dina förfrågningar, beställningar, leveranser, faktureringar, betalningar etc.
 • Öppning av konto och kredithantering: vi använder dina personuppgifter för din kontoregistrering och aktivering, hantering av ditt konto och för till exempel tilldelning av kreditnivå. Vid nykundsansökan utförs en kreditprövning och kredituppföljning görs regelbundet på våra befintliga kunder.
 • Betalningstransaktioner: vi delar betalningsuppgifter med banker och andra företag som bearbetar betalningstransaktioner eller upplåter andra finansieringstjänster.
 • Efter försäljning, reklamationer och produktreturer: vi använder dina personuppgifter från re-turer på grund av produktgaranti, mottagande, registrering och hantering av kundreklamation och/eller produktretur, till och med hanteringen av reklamationens slutdokumentation.
 • Kundsupport: Vi använder dina personuppgifter för att svara på dina frågor och följa försäljningen av våra produkter och tjänster.

4.2 Kundundersökningar/förbättring av våra produkter och tjänster

Vi använder personuppgifter för att:

 • Göra kundundersökningar eller be dig om feedback om våra produkter och tjänster: vi använder din feedback för kvalitetskontroll och förbättring av våra produkter och tjänster.
 • Analysera din användning: Vi analyserar din användning av våra webbplatser och appar för att förbättra vårt erbjudande.

4.3 Marknadsföring och information

Vi använder personuppgifter för att kunna erbjuda dig:

 • Nyheter/information: Vi kan skicka nyhetsbrev till dig om våra produkter och tjänster.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan skicka kommunikation till dig (via post, e-post och sms) om produkter och tjänster som erbjuds av oss eller av tredje part (genom oss), som vi tror kan vara av intresse för dig (till exempel eftersom de relaterar till andra produkter och tjänster som du har köpt eller som du har visat intresse för). Vi kan även dela dina personuppgifter med andra företag inom Green Tech-koncernen för marknadsföringssyften. Detta kan omfatta att dela ditt namn, telefonnummer och e-postadress, så att de kan kontakta dig för att erbjuda dig produkter och tjänster.
 • Skräddarsytt innehåll: I vissa fall kan profilering göras genom automatiserade beslut för att vi ska kunna förse dig med sådant innehåll och marknadsföring.
 • Lojalitetsprogram: Inom ramen för vårt lojalitetsprogram kan vi informera dig om dess innehåll, t.ex. erbjudanden, kundaktiviteter och förmåner. Om du inte samtycker till någon av dessa marknadsföringsaktiviteter kan du fortfarande få kundundersökningar, förfrågningar om feedback, information och kundtjänstmeddelanden från oss.

Du har dock möjlighet att avregistrera dig från marknadsföring från oss genom att sända avregistreringsmail med angivet kundnummer till info@greentechconcept.se eller via instruktioner du finner längst ner i nyhetsbrev, kampanjmail eller andra marknadsföringsmail från oss.

4.4 Rättsliga skyldigheter och eventuella tvister

Vi behandlar eller delar dina personuppgifter med tredje part när detta krävs för att efterleva våra rättsliga skyldigheter under gällande lagstiftning såsom skyldigheter inom:

– Skatterätt
– Redovisningsrätt
– Lagstiftning om bedrägeribekämpning
– Lagstiftning om kreditriskreducering
– Försäkringsrätt
– Arbetsrätt

Vi kan även komma att behandla eller dela dina personuppgifter med tredje part i samband med tvister och för att svara på förelägganden eller beslut från domstolar eller andra myndigheter i samband med rättsliga tvister, eller för att i allmänhet skydda våra rättigheter, vår integritet, vår säkerhet eller egendom.

4.5 Rättslig grund

Vi har inte rätt att behandla dina personuppgifter utan en giltig anledning. Green Tech Concept AB baserar därför behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Dessa beskrivs i avsnittet nedan:

 • Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig som kund. Till exempel: vid försäljningen av varor och tjänster, för att leverera varor som du har beställt och för att underlätta administration. Vi kan även samla in dina personuppgifter innan du ingår ett avtal med oss, till exempel vid prisförfrågan.
 • Rättslig förpliktelse. Till exempel för att fullgöra våra lagstadgade skatte- och bokföringsskyldigheter eller för efterlevnad av andra rättsliga förpliktelser.
 • Du har samtyckt till det. Till exempel om du väljer att förse oss med dina personuppgifter och i samband med det godkänt vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.
 • När behandling är nödvändig med hänsyn till våra berättigade intressen (efter intresseavvägning). Detta gäller till exempel den behandling vi utför för att kunna tillhandahålla attraktiva och konkurrenskraftiga kunderbjudanden och skicka erbjudanden om våra produkter och tjänster till dig.

5. ATT DELA DIN INFORMATION OCH VÅR RELATION MED ANDRA PARTER

Vi delar dina personuppgifter om nödvändigt för något av de syften som nämns i paragrafen ”Varför vi använder dem”.

5.1 Vår personal

Dina personuppgifter kan behandlas av behörig personal inom vår verksamhet, som till exempel IT- och marknadsföringspersonal samt personal som hanterar avtal vi har ingått eller kan komma att ingå med dig.

5.2 Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, konsulter inom till exempel logistik och bokföring. Våra partnerföretag måste följa våra krav gällande datasekretess och säkerhet och har inte tillåtelse att använda personuppgifter de får från oss för något annat syfte.

5.3 Handelsleverantörer

Information om dina inköp kan delges våra affärspartners från vilka du har köpt en produkt eller en tjänst, till exempel för leveransändamål och produkttillgänglighet. Våra affärspartners måste följa våra krav gällande datasekretess och säkerhet och har inte tillåtelse att använda personuppgifter de får från oss för något annat syfte.

5.4 Andra företag i koncernen

Vi kan komma att dela vissa av dina personuppgifter med andra företag inom koncernen. Person-uppgifterna kan komma att delas vid omorganisation, omstrukturering eller företagsöverlåtelser. Enheterna inom koncernen kommer att agera å våra vägnar och vi förblir ansvariga för hur de använder dina personuppgifter för dessa syften. Om en överföring utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz inom koncernen sker, kommer vi att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

5.5 Andra mottagare

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med följande parter:

 • Juridiska myndigheter eller tillsynsorgan.
 • Parter som är involverade i rättsliga åtgärder, såsom advokater, fordringsägare, försvarsadvokater etc. för att
  försvara eller utöva våra juridiska rättigheter.
 • Andra tredje parter i händelse av överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet.

6. INTERNATIONELLA ALLMÄNNA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

I de fall då vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en plats utanför Sverige och europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla högsta möjliga säkerhet vid sådana överföringar i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

7. LAGRING AV DIN INFORMATION

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver för att uppfylla syftena med uppgiftsbehandlingen. Lagringstiden varierar för olika typer av personuppgifter beroende på:

 • Verksamhetens behov av personuppgifterna
 • De avtalsmässiga kraven och affärspartners krav
 • Rättsliga krav
 • Regler och rekommendationer utfärdade av dataskyddsmyndigheter

Rexel kan på förekommen anledning komma att lagra personuppgifter ytterligare tid i specifika fall. Till exempel för att lösa eventuella reklamationer eller tvister eller på annat sätt uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

8. DIN INFORMATIONS SÄKERHET

Vi granskar regelbundet de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi tillämpar i våra olika affärs-, informations- och kommunikationssystem för att minimera risk för förlust, missbruk eller obehörig ändring av dina personuppgifter. Vi tillämpar brandväggar och andra säkerhetslösningar som till exempel antivirusprogram för att skydda vår IT-miljö från intrång och yttre hot. Inom Green Tech Concept AB finns tydliga policyer och riktlinjer för hur personer internt hos oss ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet om hur vi ska hantera personuppgifter på ett säkert sätt.

Notera att det är ditt ansvar att bevara lösenordet du använder för att få tillgång till din konfidentiella information i vår webbshop. Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord annat än när du loggar in på vår webbplats.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära:

Åtkomst. Du har rätt att få veta om vi lagrar personuppgifter om dig samt ta del av annan information om hur vi behandlar dem, samt kostnadsfritt (max en gång per år) erhålla en kopia av personuppgifterna som vi lagrar om dig.

Rättelse och radering. Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och under vissa omständigheter begära att vi raderar sådana personuppgifter.

Motsätta dig behandling. Du har rätt att motsätta dig användning av dina personuppgifter för vissa syften (t.ex. marknadsföringssyften).

Begränsa användningen. Du har rätt att be oss begränsa vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi utreder en begäran om rättelse från dig om att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga.

Portabilitet. I förekommande fall kan du ha rätt att få en kopia eller få en kopia överförd till ett annat företag (i maskinläsbart format) av personuppgifter som du har lämnat till oss.

Återkalla samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla samtycke som du gett oss gällande användningen av dina personuppgifter. Detta omfattar exempelvis samtycke om att ta emot direktmarknadsföring (se sektionen ”Varför vi använder dem”, paragrafen ”Marknadsföring och information”). Ett återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som vi utfört på basis av ditt samtycke innan din återkallelse av sådant samtycke.

10. COOKIES

En cookie är en liten fil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Cookies tas fram specifikt för att samla in information om din navigering på webbplatsen för att du ska få en tillfredsställande användarupplevelse. På din dator hanteras cookies av din webbläsare.

Vi använder cookies för att hjälpa dig att navigera på våra webbplatser på ett effektivt sätt och för att utföra vissa analyser, däribland trafikanalys för webbplatserna. Cookies kan även känna igen dig under din nästa inloggning för att vi ska kunna erbjuda dig innehåll som skräddarsytts för dina preferenser och intressen.

Vissa cookies kan samla in personuppgifter, däribland information som du delar som till exempel ditt användarnamn, eller när cookies spårar dig för att mer relevant marknadsföringsinnehåll ska visas för dig.

Som de flesta webbplatser använder våra webbplatser cookies som kan klassificeras i följande kategorier:

 • Strikt nödvändiga cookies: som är viktiga för att våra webbplatser ska kunna fungera korrekt.
 • Funktionalitetscookies: som används för att förbättra och förenkla din användarupplevelse. De kan till exempel spara information om tidigare val du gjort eller komma ihåg ditt lösenord.
 • Analys- och prestandacookies: som används för interna syften för att hjälpa oss att förse dig med en för-bättrad användarupplevelse, till exempel för att bedöma prestanda på en webbplats eller testa olika designidéer för webbplatsen. Vi arbetar ofta med tredjepartsföretag för att utföra dessa tjänster åt oss, så dessa cookies kan ställas in av tredje part.
 • Riktnings- och marknadsföringscookies: som används för att tillhandahålla skräddarsytt innehåll (däribland marknadsföringsinnehåll) samt utvärdera effektiviteten av sådant innehåll. Detta innehåll kan tillhandahållas på våra webbplatser eller på en tredjepartswebbplats. Vi arbetar ibland tillsammans med tredje part för att tillhandahålla denna typ av innehåll, så vissa av dessa cookies kan ställas in av tredje part.

Du hittar beskrivning av de cookies vi använder på våra respektive webbplatser under ”Cookies”.

Du kan när som helst att ändra inställningarna för cookies. Genom att ändra parametrarna i din webbläsare (klicka på ”hjälp”-knappen i din webbläsare för att ta reda på hur du gör) kan du varnas innan du accepterar cookies eller helt enkelt neka användningen av cookies. I det sistnämnda fallet är det bra att känna till att du inte kommer att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen. Du kan läsa om våra cookies här.

11. HUR DU UTÖVAR DINA RÄTTIGHETER

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller med din begäran om att utöva dina rättigheter.

Maila till info@greentechconcept.se

Alternativt skicka din begäran per post till:

GREEN TECH CONCEPT AB
Långselevägen 10
917 02 HÔGLAND

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.